Search

English

جلسه ۱:ایجاد انجمن آنلاین

جلسه اول: ایجاد انجمن آنلاین

این وبینار از دانشجویان می خواهد تجربیات و اطلاعات  خود را در مورد اینکه چگونه افراد در جوامع مورد نظر اطلاعات خود را آنلاین تبادل می کنند، به اشتراک بگذارند. بعد از طرح چارچوب اصلی، دانشجویان در مورد عناصر سازنده ی تعامل آن لاین که عبارتند از: تحلیل توسط شنوندگان، برنامه و طرح مطالب و پلکان عمل، می آموزند. این شیوه ها با نگاه به مورد “ما همه خالد سعید هستیم” در مصر مشخص خواهند شد. دانشجویان در پایان جلسه اول، یک درک کلی از اجزای کلیدیِ تعامل  آنلاین دارند.

برای مشاهده اسلایدها به انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

جلسه اول: ایجاد انجمن آنلاین این وبینار از دانشجویان می خواهد تجربیات و اطلاعات  خود را در مورد...
جلسه دوم: اقدام فوری  این جلسه برشیوه های تعامل آنلاین در زمینه ی واکنش های اضطراری متمرکز است...

تاریخ

2012

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی