Search

English

جلسه ۷: نقش آموزش در تربیت شهروند

آموزش در جاانداختن و بسط مفاهیمی مثل شهروندی و حقوق شهروندی بسیار موثر است. در این جلسه به اهمیت این موضوع و نگاه حکومت‌ها به امر آموزش می‌پردازیم.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی