Search

English

راهنمای راه‌اندازی و برپایی گفت‌و‌گو میان بی‌دینان و دین‌داران، اثر مجید محمدی

ایرانیان در سال ۱۴۰۲ و قرن پیش روی خورشیدی بیش از هر زمان دیگری به زندگی عادی، آزادی و صلح نیاز دارند. پس از پنج دهه سرکوب، مشکلات آن‌چنان بر هم تلنبار شده و اختلاف بر سر سیاست‌ها و برنامه‌ها آن‌چنان عمیق و گسترده است که اجماع بر سر راه‌حل‌ها و پیدا‌کردن مخرج مشترک‌ها بسیار دشوار شده است.

یکی از دلایل این سرگشتگی تشدید تنش‌ها میان پیروان عقاید، ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های عمومی مختلف است. دین رسمی-دولتی در ایران به جای محکم‌کردن پیوندهای اجتماعی، در جهت مقابل کار کرده است.

در این شرایط، گفت‌و‌گو یکی از کارهای بسیار کم‌هزینه است که می‌تواند برای کم‌اثرکردن سیاست‌های ویران‌گر حکومت، سودمند باشد. یکی از موضوعات فوری گفت‌و‌گو در این برهه از تاریخ ایران، تسهیل هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دین‌داران از ادیان مختلف و نیز بی‌دینان و دین‌داران است که تضمین‌کننده استیفای حقوق بشر و ارتقای روند دموکراسی‌سازی است.

کتاب حاضر با عنوان کامل «راهنمای راه‌اندازی و برپایی گفت‌و‌گو میان بی‌دینان و دین‌داران؛ با هدف ارتقای مدارا، حقوق بشر و دموکراسی در ایران» اثر مجید محمدی، جامعه‌شناس و پژوهشگر، نگاهی دارد به موانع و لوازم گفت‌وگو میان گروه‌های یادشده. افزون بر این، نویسنده با اشاره به تجربه‌های دیگر ادیان و ملت‌ها، راهکارهایی عملی برای عبور ایرانیان از موانع و رسیدن به نقاط مشترک ارائه داده است.

این کتاب که به همت آموزشکده توانا منتشر شده است، را به رایگان دانلود کنید و بخوانید!

انتشارات بیشتر ...