Search

English

جلسه چهارم: همجنس‌گرایی و بی‌جنس‌گرایی

در این جلسه به موضوع بی‌جنس‌گرایی می‌پردازیم که موضوع بسیار مهمی در ایران است، و هنوز در این‌باره کتاب یا مقاله مهمی منتشر نشده است. حدود دو درصد از مردم دنیا گفته می‌شود که تمایلات جنسی ندارند، و ممکن است سبب برخی از طلاق‌ها به این دلیل باشد. در این‌باره، به بیمار بودن این افراد یا خواجگی یا ناتوانی اشاره می‌کنند که درصدد هستیم در این جلسه این افسانه را بررسی کنیم. پاره‌ای از زنان در ایران، به علت‌هایی که شرح می‌دهیم، عامدانه خود را بی‌تمایل به سکس معرفی می‌کنند، و در این‌باره هم توضیح می‌دهیم که دلایل این پدیده چیست. درباره موضوع همجنس‌گرایی در ایران، بسیار کار شده است اما هنوز در ایران، همجنس‌گرایان تحت تعقیب و تحریم هستند. فیلم و رمان در ایران در این‌باره مواضعی گرفته است و با رجوع به فرهنگ عامه، دین، و فیلم این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

در این جلسه تأثیر متقابل فرهنگ، حقوق و سیاست را از منظر متونی از اندیشه غرب و اندیشه اسلامی‌-‌جمهوری...
در این جلسه دو موضوع متفاوت را بررسی می‌کنیم: ۱. جنسیت جسمی در تفاوت با جنسیت اکتسابی و فرهنگی ۲....
در این جلسه به موضوع بی‌جنس‌گرایی می‌پردازیم که موضوع بسیار مهمی در ایران است، و هنوز در این‌باره کتاب...
در این جلسه تعاریفی از اقلیت مطرح می‌شود و به این می‌پردازیم که در قانون اساسی ایران، در اساس‌نامه و...
در این جلسه به مسأله اقلیت مرئی و اقلیت نامرئی و موضوع غیاب و حضور آن‌ها در فرهنگ می‌پردازیم. با رجوع...
در این جلسه به مفهوم مطلق‌گرایی فرهنگی و هویتی می‌پردازیم و موضوع تفاوت و تشابه را در بستر اسلام، ایرانیت...
در این جلسه برای نتیجه‌گیری، مطالب جلسات قبل را مرور می‌کنیم و به سوی مفهوم مهم به رسمیت‌شناسی حرکت می‌کنیم....
در این جلسه معلولیت را به منزله نوعی هویت جدید معرفی می‌کنیم که علاوه بر یک وضعیت جسمی موضوعی در سیاست...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی