Search

English

جلسه هشتم: سیاست رسمیت‌شناسی/ شگردهای دموکراتیک

در این جلسه برای نتیجه‌گیری، مطالب جلسات قبل را مرور می‌کنیم و به سوی مفهوم مهم به رسمیت‌شناسی حرکت می‌کنیم. در این کلاس مطرح خواهیم کرد که به رسمیت شناختن نوعی فرهیختگی و نوعی تفاهم است و نه تأیید. جمهوری اسلامی چنان‌که در متون بالا و در مباحث جلسات قبل نشان داده‌ایم به مردم این باور را می‌دهد که اقلیت‌ها ضد همگرایی هستند. ما این را به چالش می‌کشیم. دموکراسی بدون احقاق حقوق همه ممکن نیست و بر نقش اکتیویسم در فرهنگ اشاره می‌کنیم. بر نقش هنر در دموکراسی اشاره خواهیم کرد و تشریح خواهیم کرد که همیشه هنر آیینه خواست هنرمندان یا نیروهای غالب بر هنرمندان است و آثار هنری همواره ابزاری هستند که به ما امکان اظهار نظر درباره نقش فرهنگ و سیاست و ارتباط این دو با یکدیگر را داده‌اند.

در این جلسه تأثیر متقابل فرهنگ، حقوق و سیاست را از منظر متونی از اندیشه غرب و اندیشه اسلامی‌-‌جمهوری...
در این جلسه دو موضوع متفاوت را بررسی می‌کنیم: ۱. جنسیت جسمی در تفاوت با جنسیت اکتسابی و فرهنگی ۲....
در این جلسه به موضوع بی‌جنس‌گرایی می‌پردازیم که موضوع بسیار مهمی در ایران است، و هنوز در این‌باره کتاب...
در این جلسه تعاریفی از اقلیت مطرح می‌شود و به این می‌پردازیم که در قانون اساسی ایران، در اساس‌نامه و...
در این جلسه به مسأله اقلیت مرئی و اقلیت نامرئی و موضوع غیاب و حضور آن‌ها در فرهنگ می‌پردازیم. با رجوع...
در این جلسه به مفهوم مطلق‌گرایی فرهنگی و هویتی می‌پردازیم و موضوع تفاوت و تشابه را در بستر اسلام، ایرانیت...
در این جلسه برای نتیجه‌گیری، مطالب جلسات قبل را مرور می‌کنیم و به سوی مفهوم مهم به رسمیت‌شناسی حرکت می‌کنیم....
در این جلسه معلولیت را به منزله نوعی هویت جدید معرفی می‌کنیم که علاوه بر یک وضعیت جسمی موضوعی در سیاست...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی