Search

English

ناباورمندان (کتاب شنیداری)

کتاب ناباورمندان با هدف گشایش دری برای شروع یک گفت‌وگوی تازه در عرصه عمومی، به‌ویژه میان باورمندان به سنت‌های رسمی و جاافتاده، با آنان که معنویت‌های نو را جستجو می‌کنند نوشته شده است. به طور گذرا، کوشیده است که نوعی «تمرین» (اتود / مشق) باشد برای کارهای جدی‌تری که از اهل آکادمی در این راستا انتظار می‌رود؛ با تمرکز به جریان‌های حی و حاضر در جامعه ایران. سخن گفتن در حیطه حیات دینی بی‌آنکه رنگ و بوی جهت‌گیرانه و غرض‌ورزانه داشته باشد، آسان نیست. غناء و تنوع حیات دینی بشر، که به جنگل انبوهی از ایده‌ها و آیین‌ها می‌ماند، گذرکردن از آن را همچون یک تماشاگر محض دشوار کرده است.

این در حالی‌ست که نه تنها پژوهش‌های دانشگاهی به حکم وظیفه‌ای که عهده‌دار شده‌اند، یعنی پژوهش بی‌طرفانه، نیاز دارند که اصطلاح‌شناسی خود و نظریه‌های تبیینی خود را در این مورد دائما به‌روز کنند، بلکه در عرصه‌ عمومی نیز برای جلب نظر علاقه‌مندان به امر دینی و معنوی، چاره‌ای نداریم مگر مراعات حداکثری اصل بی‌طرفی. این در حالی‌ست که پژوهشگران در ارائه یک تعریف ارسطویی از بسیاری از مفاهیم کلیدی این حیطه از حیات انسان، یعنی حتی تعریف خود «دین»، «جادو»، «خرافه»، «معنویت»، «مسیحیت»، «اسلام»، «یهودیت»، «خداوند»، «الوهیت» و «آیین» وامانده‌اند و در بهترین حالت پس از کوشش‌های فکری بسیار و مقدمه‌چینی‌های مفصل، برای چند واژه از واژگان بالا، تعاریفی پیشنهاد کرده‌اند.

این کتاب در هفت بخش می‌پردازد به عناوین «حیات دینی»، «تعریف اصطلاحات»؛ از جمله اصطلاحاتی مانند ادیان رسمی، باورمندان، ادیان غیررسمی و ناباورمندان، «نمونه‌هایی از ادیان غیررسمی (تبارشناسی تاریخی در جهان معاصر ایرانی)، «امکان تئوریک تدوین چشم‌انداز حقوقی»، «علل تعقیب و سرکوب دینی (ادیان غیررسمی) در ایران»، «درباره امکان عملی گفت‌وگو میان ناباورمندان» و همچنین«معرفی کتاب، مقاله، فیلم و بسایت».

نسخه نوشتاری کتاب

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...