Search

English

بازداشت‌گاه به چه مکانی گفته می‌شود؟

بازداشت‌گاه به چه مکانی گفته می‌شود؟ چه کسانی در آن نگهداری می‌شوند؟

آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، برای نگهداری متهمان و محکومان به
حبس ۲ محل را پیشبینی کرده است؛ بازداشتگاه و زندان.

بازداشتگاه، محل نگهداری موقت متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آن‌جا معرفی می‌شوند.
با این تعریف، بازداشتگاه محلی است که فقط متهمان در آن نگهداری می‌شوند.

اما چند نکته مهم:

یک- متهم، یعنی کسی که پرونده‌ای در دادسرا علیه او تشکیل شده باشد.
بنابراین مسئولان بازداشتگاه نمی‌توانند کسی را که هیچ پرونده‌ای در دادسرا ندارد در بازداشتگاه نگه دارند. به عبارت دیگر نگهداری افراد در بازداشتگاه، قبل از این‌که در دادسرا پرونده‌ای برای آن‌ها گشوده شده باشد، جرم است.

دو- انتقال متهم به بازداشتگاه، باید به دستور مقام قضائی باشد. یعنی بازپرس، دادیار، دادستان، یا قاضی دادگاه.
مسئولان بازداشتگاه حق ندارند با دستور یک مقام غیرقضائی، کسی را به عنوان متهم در بازداشتگاه بپذیرند یا نگه دارند. حتی اگر دستوردهنده رئیس‌جمهور یا رهبر مملکت باشد؛ چون این اشخاص سمت قضائی ندارند و دستورشان برای نگهداری افراد در بازداشتگاه قانوناً اعتباری ندارد.

سه- دستور مقام قضائی برای نگهداری متهم در بازداشتگاه باید به صورت کتبی باشد. بنابراین مسئولان بازداشتگاه نمی‌توانند کسی را بدون دستور کتبی مقامی قضائی، به عنوان متهم در بازداشتگاه نگه دارند و ادعا کنند که دستور شفاهی برای نگهداری او دارند. همچنین مقامات قضائی مثل: بازپرس، دادیار یا سایر مقام‌ها، هم حق ندارند کسی را با دستور شفاهی به بازداشتگاه بفرستند.

چهار- بازداشتگاه باید زیر نظر سازمان زندان‌ها باشد. نگهداری متهم در محلی به نام بازداشتگاه، که خارج از نظارت سازمان زندان‌ها باشد، خلاف قانون بوده و عمل مرتکبین قابل تعقیب کیفری است. 

پنج- بازداشتگاه نسبت به زندان باید از حداکثر امکانات برخوردار باشد.

شش- اصل بر این است که متهم در بازداشتگاه « عمومی» نگهداری شود؛ اما چنانچه نگهداری متهم در هر یک از بازداشتگاه‌های امنیتی، نظامی یا انتظامی ضروری تشخیص داده شود، نگهداری او در این بازداشت‌گاه‌ها که زیر نظر سازمان زندان‌ها تشکیل شده و تحت نظارت این سازمان باشد، بلامانع است.
ضرورت تشخیص این امر هم با مقام قضائی یا مصوبات شورای مرکزی طبقه‌بندی زندان است.
یعنی فقط با دستور مقام قضائی یا طبق مصوبات شورای مرکزی طبقه‌بندی می‌توان متهمی را به بازداشتگاههای امنیتی، نظامی یا انتظامی اعزام یا منتقل کرد.

هفت- نگهداری متهم در « سلول انفرادی» در هیچ یک از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور پیشبینی نشده است. چنانچه هر مقام و مسئولی، متهمی را در سلول انفرادی نگهداری کند، مرتکب عمل خلاف قانون شده و قابل پیگرد قانونی است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...